Tag: Цэвэршилт

ЭРТ ЦЭВЭРШИЛТ

Зарим эмэгтэйчүүдийн сарын тэмдэг 41-45 насанд, тэр байтугай 40 наснаас өмнө зогсч цэвэрших үеийн өөрчлөлтүүд илэрнэ.

Read More

Эрт цэвэршилт

Зарим эмэгтэйчүүдэд биений юм 41-45 насанд, тэр байтугай 40 наснаас өмнө зогсч, цэвэрших үеийн өөрчлөлтүүд илэрнэ. Цэвэршилт 45 наснаас өмнө

Read More

Цэвэршилтийн шинж тэмдгүүд

БИЕ МАХБОДИД ИЛРЭХ ЦЭВЭРШИЛТИЙН ШИНЖ ТЭМДГҮҮД Цэвэршилтийн насанд дараах шинж тэмдгүүд биед мэдрэгдэх нь элбэг: Халуу оргих, хөлрөх Шөнө хөлрөх

Read More

Бэлгийн амьдрал ба цэвэршилт

Цэвэршилтийн үед үтрээнд ч гэсэн өөрчлөлт гардгийг бид дээр дурдсан. Эстроген дутагдлын улмаас үтрээний хүчиллэг шинж чанар буурч, халдвар авах

Read More