Category: Эмчийн зөвлөгөө

Зүрхээ хайрлая

Өнөөдрийн байдлаар зүрхний өвчлөлөөр нас барж буй эмэгтэйчүүдийн тоо хөхний хавдрын нас баралтаас 3 дахин олон байгаа нь эмэгтэйчүүдийн зүрхний

Read More