Promoting Quality of Life

Амьдралын чанар-Эрхэм зорилго

ММАЗ Нийгэмлэг

Эрхэм зорилго

Нөхөн үржихүйн дараах насны эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн бэлгийн даавар буурсантай холбоотой эрүүл мэндийн өвөрмөц байдал болон өвчлөлийг судалж, эрүүл хэлбэрээр насжих нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор дэлхийн жишигт нийцсэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүргэж, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй эмчилгээний шинэ аргуудыг нэвтрүүлэхэд оршино.

ЦЭВЭРШИЛТ БА ЗҮРХ СУДАСНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД

Биений юм бүрмөсөн хаагдаж, нөхөн үржихүйн үйл ажиллагаа зогсох үе шатыг цэвэршилт гэнэ. Өөрөөр хэлбэл өндгөвчин дэх өндгөн эсийн нөөц дууссан гэсэн үг юм.